Vriendenkring

Wilt u de Isseltaler Musikanten ondersteunen? 

Wilt u de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren lezen? Klik hier.

De Isseltaler Musikanten zijn al meer dan 45 jaar actief met blaasmuziek op topniveau. Dit alles is alleen maar mogelijk met de steun van de Vrienden van de Isseltaler Musikanten. Hun support is onmisbaar voor onze muziekvereniging. Een muziekvereniging, zoals de Isseltaler Musikanten, heeft de nodige onkosten. Denk aan de aanschaf en onderhoud van instrumenten, de huur van het repetitielokaal, de kosten van de dirigent en de aanschaf van kleding en muziek. De contributie van de leden en subsidie van de gemeente Rheden dekken deze kosten helaas niet geheel.

 dat kan als volgt:

I. Eenmalige bijdrage

Een eenmalige gift kunt u rechtstreeks overmaken aan de vereniging op IBAN NL21INGB0003963644 ten name van Isseltaler Musikanten. Wilt u een bevestiging van deze gift, stuur dan een verzoek aan onze penningmeester via jan-jorisheling@isseltalermusikanten.nl

II. Vriendenkring van de Isseltaler Musikanten

De Vriendenkring is er tot steun van de Isseltaler Musikanten met het doel hun voortbestaan te waarborgen. Mensen die van blaasmuziek houden en het orkest financieel willen en kunnen ondersteunen, bieden wij de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Vriendenkring. De kosten bedragen minimaal € 15,00 per jaar. De betaling gaat via een automatische incasso. Uiteraard kunt u het lidmaatschap jaarlijks opzeggen.

‘Vrienden’ van het orkest hebben een streepje voor; zij worden met regelmaat op de hoogte gehouden van de optredens van ons orkest en genieten bij sommige concerten een reductie op de toegangsprijs. U kunt zich per e-mail (vriendenkring@isseltalermusikanten.nl) aanmelden, maar u kunt ook gebruikmaken van het aanmeldingsformulier. De Isseltaler Musikanten zouden dit bijzonder op prijsstellen. 

Nog gezelliger wordt het als u uw vriend(in) ook lid van de Vriendenkring maakt! Zo kunt u samen genieten van de muziek van de Isseltaler Musikanten en geeft u de bestaande vriendenkring een extra impuls. Want hoe groter de vriendenkring is, des te meer kunnen wij organiseren en u als lid voordeel geven bij diverse activiteiten van de Isseltaler Musikanten.

 Klik hier voor het online aanmeldingsformulier 

III. Club van 50

U kunt zich ook aansluiten bij de Club van 50. Deze club is binnen de Vriendenkring opgericht naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Isseltaler Musikanten in 2017 en heeft als doel het ook mogelijk te maken dat de vereniging het 50-jarig bestaan kan vieren. De leden van de Club van 50 ondersteunen het orkest jaarlijks met een financiële bijdrage van € 50,00. Met de bij elkaar gebrachte gelden kan de vereniging wat extra ruimte worden gegeven om te investeren in bijvoorbeeld instrumenten en kleding. De Club komt zelf met de voorstellen voor de besteding van de gelden. Het lidmaatschap kan jaarlijks opgezegd worden.

Lid kunt u worden door bijgaand formulier in te vullen en in te leveren bij een van de orkestleden of door een email met de benodigde informatie (vermeld in het formulier) te sturen naar clubvan50@isseltalermusikanten.nl

Wilt u hier meer informatie over of direct lid worden van de Club van 50, neem dan contact op met Jan-Joris Heling 026-3820245 of clubvan50@isseltalermusikanten.nl

Klik hier voor het online aanmeldingsformulier 

Wat is de Club van 50?

De “Club van 50” bestaat uit mensen die de Isseltaler Musikanten een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren.

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan instrumenten en kleding maar ook aan toekomstige jubileumactiviteiten.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van uw naam op een lijst op de website, waarbij opgemerkt wordt dat naamsvermelding ook achterwege kan blijven;
  • Gratis toegang bij de door de Isseltaler Musikanten zelf georganiseerde evenementen;
  • Eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Eenieder die de Isseltaler Musikanten een warm hart toedraagt.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

De Club zelf komt met de voorstellen voor de besteding van de gelden. In overleg met het bestuur van de Isseltaler Musikanten zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan.

Hoe kan je lid worden?

U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij een van de orkestleden of via clubvan50@isseltalermusikanten.nl Wilt u weten wie u voor is gegaan als lid van “Club van 50”, klik dan hier (nog niet actief). De Club van 50 heeft ook een eigen besloten Facebookgroep en Facebookpagina

 Klik hier voor het online aanmeldingsformulier 

Deze website gebruikt cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken.   Meer info