Isseltalerfest

Europese top in blaasmuziek komt naar de Liemers ———————-
Europäische Blasmusik-Spitze kommt in die Niederlande 
———————-

De Isseltaler Musikanten gaan in Duiven hun ‘Isseltalerfest’ vieren. Op zaterdag 29 februari 2020 komen Die Innsbrucker Böhmische naar Nederland. Dit gezelschap vormt de top van de blaasmuziek in Europa. De Isseltaler Musikanten treden op in het voorprogramma.

Die Innsbrucker Böhmische
Wanneer je het hebt over blaasmuziek in de kleinst mogelijke vorm, kun je niet om Die Innsbrucker Böhmische heen. De zeven beroepsmuzikanten creëerden 25 jaar geleden hun eigen stijl, een stijl die inmiddels door veel groepen in de kleine bezetting wordt gekopieerd, maar nog nooit is geëvenaard. Het stempel ‘Das Original’ heeft deze groep dus terecht verdiend, zeker als men de vele eigen composities van slagwerker en leider Norbert Rabanser en tenornhornist Mathias Rauch in acht neemt.

Het orkest behoort tot de crème de la crème van de blaasmuziek in Europa
De single-productie van het nummer “Land Tirol die Treue” van Die Innsbrucker Böhmische werd met goud bekroond. Tot op heden heeft het ensemble 13 cd’s opgenomen en is het ongeveer 50 keer per jaar in heel Europa op het podium te beluisteren. Op de grote festivals als Woodstock der Blasmusik staan Die Innsbrucker Böhmische als headliner geprogrammeerd.
Het orkest Die Innsbrucker Böhmische werd opgericht in 1997 door slagwerker Norbert Rabanser. De in Zuid-Tirol geboren Rabanser is de muzikale leider van het gezelschap. Tot 1999 heeft hij als slagwerker deel uitgemaakt van het Tiroler Symphonieorchester Innsbruck. Momenteel doceert hij aan het Tiroolse Conservatorium. Het is het onbetwiste toporkest in kleine bezetting in het Böhmische muziekgenre en is in dit genre nog niet overtroffen in kwaliteit. De handelsmerken van de groep zijn de originele composities en de eigen arrangementen, die een hoge mate van virtuositeit verlangen. De professionele muzikanten zijn bij elkaar gekomen om de Böhmische blaasmuziek tot in de perfectie uit te voeren. Hun sound is uniek en heeft een onmiskenbare stijl. De zeven professionele musici van Die Innsbrucker Böhmische komen uit de klassieke muziek. De musici zijn actief in symfonieorkesten, zoals het Tiroler Symphonieorchester Innsbruck of de Münchner- und Wiener Philharmonikern. Een aantal musici was destijds actief bij Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten. De musici zijn docent aan muziekscholen en universiteiten, componeren voor blaasorkest en zijn in verschillende muzikale stijlen thuis. Het hart klopt, ondanks de vele verschillende muzikale activiteiten, echter voor de blaasmuziek.

                                                                                 
Isseltaler Musikanten
Voordat Die Innsbrucker Böhmische het podium betreden, zullen de Isseltaler Musikanten optreden. Deze muzikanten onder leiding van Cyrille van Poucke spelen op hoog niveau traditionele en nieuwe Böhmische blaasmuziek. Sinds de oprichting in 1977 is de kapel haar Böhmische Egerländerroots trouw gebleven. 
Gedurende haar meer dan 40-jarig bestaan is de blaaskapel uitgegroeid tot een toonaangevende kapel. Met gemiddeld 12 optredens per jaar zijn de muzikanten op de Bühne te vinden. Niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Hamminkeln (Duitsland) bij feesten van de destilleerderij van de befaamde Isseltaler Kruidenlikeur en in Tramin in Zuid-Tirol.

EgerländerWorkshoporkest
Als speciaal onderdeel van het programma zal aan het begin van de avond een groot Egerländerworkshoporkest onder leiding van Norbert Rabanser op het podium zitten. De orkestleden van dit orkest hebben overdag gewerkt aan het instuderen van enkele bijzondere muziekstukken onder leiding van docenten van Die Innsbrucker Böhmische.  De Isseltaler Musikanten organiseren deze workshop al voor de achtste keer.

Waar en wanneer?                                     
Het Isseltalerfest wordt gehouden op zaterdagavond 29 februari 2020 in Cultuurcentrum DE OGTENT, Remigiusplein 9, te (6921 BL) Duiven. De aanvang is 19.00 uur en de zaal gaat om 18.00 uur open. Kaarten zijn – indien nog beschikbaar – verkrijgbaar aan de zaal en via www.isseltalermusikanten.nl. Kaarten zijn ook via de e-Ticketshop van de Isseltaler Musikanten te bestellen. De toegangsprijs bedraagt € 17,50 per persoon. U kunt ook  kaarten bestellen via 026 – 38 20 245 of per e-mail info@isseltalermusikanten.nl.

Europäische Blasmusik-Spitze kommt in die Niederlande 

Die Isseltaler Musikanten feiern ihr “Isseltalerfest” in Duiven. Am Samstag, den 29. Februar 2020 kommt Die Innsbrucker Böhmische in die Niederlande. Diese Gesellschaft ist die Spitze der Blasmusik in Europa. Die Isseltaler Musikanten treten als Support Act auf.

Die Innsbrucker Böhmische                       
Wenn Sie über Blasmusik in der kleinstmöglichen Form sprechen, können Sie Die Innsbrucker Böhmische nicht ignorieren. Die sieben professionellen Musiker haben vor 25 Jahren ihren eigenen Stil kreiert, der heute von vielen Gruppen in der kleinen Besetzung kopiert wird, aber noch nie erreicht wurde. Daher hat sich die Band “Das Original” diese Gruppe zu Recht verdient, insbesondere wenn man die vielen Eigenkompositionen des Norbert Rabanser (Schlagzeuger) und des Mathias Rauch (Tenornhornspieler) berücksichtigt.

Das Orchester gehört zur Crème de la Crème der Blasmusik in Europa
Die Einzelproduktion des Liedes “Land Tirol die Treue” von Die Innsbrucker Böhmische wurde mit Gold ausgezeichnet. Bis heute hat das Ensemble 13 CDs aufgenommen und ist 50 Mal im Jahr europaweit auf der Bühne zu hören. Bei den großen Festivals wie Woodstock der Blasmusik wird Die Innsbrucker Böhmische als Headliner programmiert.

Das Orchester Die Innsbrucker Böhmische wurde 1997 vom Schlagzeuger Norbert Rabanser gegründet. Rabanser wurde in Südtirol geboren und ist der musikalische Leiter des Unternehmens. Bis 1999 war er als Schlagzeuger Mitglied des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. Derzeit unterrichtet er am Tiroler Konservatorium. Es ist das unangefochtene Spitzenorchester in einer kleinen Besetzung des böhmischen Musikgenres und hat in diesem Genre noch keine Qualitätssteigerung erfahren. Markenzeichen der Gruppe sind die Originalkompositionen und die eigenen Arrangements, die ein hohes Maß an Virtuosität erfordern. Die professionellen Musiker haben sich zusammengetan, um die böhmische Blasmusik perfekt darzustellen. Ihr Sound ist einzigartig und hat einen unverwechselbaren Stil. Die sieben Profimusiker der Innsbrucker Böhmischen kommen aus der klassischen Musik. Die Musiker sind in Symphonieorchestern wie dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck oder den Münchner- und Wiener Philharmonikern aktiv. Eine Reihe von Musikern war zu dieser Zeit bei Ernst Mosch und seinen Original Egerländer Musikanten aktiv. Die Musiker sind Lehrer an Musikschulen und Universitäten, komponieren für Blasorchester und sind in verschiedenen Musikstilen zu Hause. Trotz der vielen unterschiedlichen musikalischen Aktivitäten schlägt das Herz für die Blasmusik.

Die Isseltaler Musikanten                     
Bevor die Innsbrucker Böhmische die Bühne betreten, treten die Isseltaler Musikanten auf. Diese Musiker unter der Leitung von Cyrille van Poucke spielen traditionelle und neue böhmische Blasmusik auf hohem Niveau. Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ist die Kapelle ihren böhmischen Egerländerwurzeln treu geblieben.

In den mehr als 40 Jahren seines Bestehens hat sich das Blasorchester zu einer führenden Kapelle entwickelt. Bei durchschnittlich 12 Aufführungen pro Jahr sind die Musiker auf der Bühne zu finden. Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch zum Beispiel in Hamminkeln (Deutschland) bei Partys in der Brennerei des berühmten Isseltaler Kräuterlikörs und in Tramin in Südtirol.

Egerländer Workshop Orchester                    

Als besonderer Teil des Programms steht am frühen Abend ein großes Egerländer-Workshop-Orchester unter der Leitung von Norbert Rabanser auf der Bühne. Die Orchestermitglieder dieses Orchesters arbeiteten tagsüber am Studium einiger besonderer Musikstücke unter der Leitung von Lehrern der Innsbrucker Böhmischen. Die Isseltaler Musikanten organisieren diesen Workshop bereits zum achten Mal.

Wo und wann

Das Isseltalerfest findet am Samstagabend, den 29. Februar 2020 im Cultuurcentrum DE OGTENT, Remigiusplein 9, in (6921 BL) Duiven statt. Duiven liegt direkt am Grenzübergang A3 Emmerich.Der Start ist um 19 Uhr und die Halle wird um 18 Uhr geöffnet. Tickets sind – sofern noch verfügbar – vor Ort und über www.isseltalermusikanten.nl erhältlich. Tickets können auch über den E-Ticketshop der Isseltaler Musikanten bestellt werden. Der Eintritt beträgt 17,50 € pro Person. Sie können Tickets auch über +31(0) 263820245  oder per E-Mail info@isseltalermusikanten.nl bestellen.

Deze website gebruikt cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken.   Meer info