Het geheim van de Böhmische Blasmusik

Hoe was de workshop met Michael Klostermann? Die vraag is veel gesteld. De foto’s zijn gedeeld. Wij hebben louter enthousiaste reacties mogen vernemen. Michael heeft erg hoge rapportcijfers gescoord! Lees hier de resultaten van de gehouden evaluatie.“Het geheim van de Böhmische Blasmusik” in Ruud’s Music Magazine, maart 2023

Ruud’s Music Magazine, maart 2023:  Click to view in fullscreen


zaterdag 22 april 2023
Next Level Workshop “Het geheim van de Böhmische Blasmusik” met Michael Klostermann.

Muzikanten kunnen hun kennis van de Böhmische Blasmusik verfijnen.

(klicken Sie unter für den deutschen Text)

Samstag 22. April 2023

Next Level Workshop “Das Geheimnis der Böhmischen Blasmusik” mit Michael Klostermann. Musikerinnen und Musiker können ihre Kenntnisse der Böhmischen Blasmusik verfeinern.

De Isseltaler Musikanten en instrumentenbouwer Miraphone hebben de bekende componist en dirigent Michael Klostermann uitgenodigd om in Duiven een Next Level workshop te geven.

De workshop is genaamd ‘Het Geheim van de Böhmische Blasmusik’. Klostermann zal tijdens zijn workshop zowel de theoretische basis, als de praktische uitvoering van een polka en een wals behandelen volgens de Böhmische principes.


Van de deelnemers aan de workshop wordt verwacht dat er een behoorlijke basiskennis en vaardigheid op hun instrument aanwezig is, het evenement kan worden bestempeld als een next level workshop.

Tijdens de workshopdag zal Miraphone een uitgebreide presentatie geven van haar instrumenten.

“Waar wordt de Workshop gehouden?”

De workshop wordt gehouden in Cultuurcentrum DE OGTENT, Remigiusplein 9, te (6921 BL) Duiven.

“Wanneer wordt de workshop gehouden?”

De Workshop ‘Het geheim van de Böhmische Blasmusik’ wordt gehouden op zaterdag 22 april 2023, vanaf 9.00 uur.

“Hoe kan ik mij inschrijven?”

Inschrijving kan geschieden via het online inschrijfformulier op de website www.isseltalermusikanten.nl

“Wat zijn de kosten?”

De cursuskosten bedragen € 45,00; inbegrepen in het cursusgeld zijn: – Theorie- en praktijkles in de vorm van algemene repetitie met Michael Klostermann; – De desbetreffende muziekpartijen; – Koffie/thee bij de ontvangst en een lunch; – Ticket voor het concert ’s avonds met de Isseltaler Musikanten.Programma:

9.00 uur: Inloop, ontvangst met koffie/thee


10.00 uur: Theorie

De theoretische basis zal Michael Klostermann behandelen met een PowerPoint-presentatie. Deze presentatie is uniek omdat er geen serieuze literatuur bestaat die de Böhmische muziekstijl analyseert en het in een historische context plaatst.

Het doel is dat de deelnemers aan de workshop inzicht krijgen hoe de muziek tot stand is gekomen en welke verschillende invloeden uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de muziek, zoals deze nu gespeeld en geïnterpreteerd wordt.

Michael Klostermann zal hierbij de afbakening en de verschillen laten zien, evenals de kruisingen tussen Böhmische, Tsjechische en Mährische blaasmuziek.

Klostermann legt een aantal door hem opgestelde stilistische regels uit, welke algemeen toegepast kunnen worden. 

Ten aanzien van de thema’s polka, mars en wals, zal Michael Klostermann de deelnemende muzikanten begeleiden van het notenbeeld op de bladmuziek naar de daadwerkelijke  stilistische uitvoering. Met noten en geluidsfragmenten worden de thema’s behandeld, zodat er geen enkele twijfel zal bestaan over hoe de muziek gespeeld moet worden.


12.30 uur: Pauze (lunch) 

13.30 uur: Praktijk I. 

Voor het praktijkgedeelte heeft Michael inblaasoefeningen geschreven waarmee de basis-speelstijlen samen kunnen worden uitgewerkt.  Als het bijvoorbeeld gaat om de stilistische manier van spelen van de vrije “kwartnoten”, dan zal iedereen dit in de oefeningen van de fluit tot de bas doen. Dit is in de visie van Klostermann de enige manier om iedereen op dezelfde wijze te laten spelen.

Daarna wordt de eerste polka op de lessenaar gelegd. Aangezien hetgeen in theorie is besproken en uitgewerkt voor elke polka geldt, wil Michael geen afwijkingen tolereren.  Iedereen is gefocust om met de grootst mogelijke aandacht en detail te spelen.

15.15 uur: Pauze 

15.30 uur: Praktijk II. 

Na de pauze zal de wals op het programma staan. In de meeste gevallen zijn de deelnemers al attenter geworden en weet iedereen dat precisie vereist is en dat er alleen juist gespeeld kan worden als iedereen op dezelfde wijze de partijen speelt.

17.00 uur: einde workshop

Tijdens de gehele dag is er een grote Miraphone instrumentententoonstelling. 

17.30 uur avondeten ‘Bij de Buren’ of elders

19.30 uur concert Isseltaler Musikanten 

Eisen voor deelname

Gevorderde muzikant met ervaring op het gebied van Egerländerblaasmuziek en met een uitstekend instrumentbeheersing.


II.

Samstag 22. April 2023

Workshop “Das Geheimnis der Böhmischen Blasmusik” mit Michael Klostermann.

Musikerinnen und Musiker können ihre Kenntnisse der Böhmischen Blasmusik verfeinern.

Die Isseltaler Musikanten und Miraphone haben den bekannten Komponisten und Dirigenten Michael Klostermann eingeladen, einen Next Level Workshop in Duiven zu geben. Der Workshop heißt „Das Geheimnis der Böhmischen Blasmusik“. Klostermann behandelt in seinem Workshop sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Umsetzung einer Polka und eines Walzers nach böhmischen Prinzipien.


Von den Workshop-Teilnehmern wird erwartet, dass sie über gute Grundkenntnisse und Fertigkeiten auf ihrem Instrument verfügen, die Veranstaltung kann als Workshop für Fortgeschrittene bezeichnet werden.

Während des Workshop-Tages wird Miraphone eine umfassende Präsentation seiner Instrumente geben.

Programm:

9.00 Uhr: Begrüßung, Empfang mit Kaffee und Tee

10.00 Uhr: Theorie

Michael Klostermann wird die theoretischen Grundlagen anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutern. Diese Präsentation ist einzigartig, weil es keine seriöse Literatur gibt, die den Böhmschen Musikstil analysiert und in einen historischen Kontext stellt.

Ziel ist es, dass die Workshop-Teilnehmer einen Einblick erhalten, wie die Musik entstanden ist und welche verschiedenen Einflüsse letztlich dafür verantwortlich sind, dass die Musik heute gespielt und interpretiert wird.

Dabei wird Michael Klostermann die Abgrenzungen und Unterschiede, aber auch die Überschneidungen zwischen böhmischer, tschechischer und mährischer Blasmusik aufzeigen.

Klostermann wird eine Reihe von ihm aufgestellter stilistischer Regeln erläutern, die allgemein angewendet werden können. 

Zu den Themen Polka, Marsch und Walzer führt Michael Klostermann die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker von den Noten bis zur stilgerechten Ausführung. Noten und Soundclips werden die Themen abdecken, so dass es keinen Zweifel daran gibt, wie die Musik gespielt werden sollte.

12.30 Uhr: Pause (Mittagessen) 

13.30 Uhr: Praxis I. 

Für den praktischen Teil hat Michael Einblasübungen geschrieben, die es ermöglichen

können die grundlegenden Spielweisen gemeinsam erarbeitet werden.  Wenn es zum Beispiel um die stilistische Art und Weise geht, die freien Viertelnoten” zu spielen, werden dies alle in den Übungen von der Flöte bis zum Bass tun. Für Klostermann ist dies der einzige Weg, um alle auf die gleiche Weise spielen zu lassen.

Dann wird die erste Polka auf das Rednerpult gelegt. Da das theoretisch Erörterte und Erarbeitete für jede Polka gilt, will Michael keine Abweichungen dulden.  Jeder ist darauf bedacht, mit äußerster Aufmerksamkeit und Detailgenauigkeit zu spielen.

15:15 Uhr: Pause 

15:30 Uhr: Praxis II. 

Nach der Pause steht dann der Walzer auf dem Programm. In den meisten Fällen sind die Teilnehmer bereits aufmerksamer geworden, und jeder weiß, dass Präzision gefragt ist und ein korrektes Spiel nur dann möglich ist, wenn alle die Rollen gleich spielen.

17.00 Uhr: Ende des Workshops

Ein großer Miraphone-Instrumentenstand wird den ganzen Tag über zu finden sein.

17.30 Uhr: Abendessen ‘Bij de Buren’ oder anderswo

19.30 Uhr: Konzert Isseltaler Musikanten

Deze website gebruikt cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken.   Meer info