• Isseltaler Musikanten
  1977 - 2022: 45 jaar 'Blasmusik'!
 • Egerländerblaasmuziek
  zoals het bedoeld is!
 • Optredens met
  Isseltaler Schwung
 • onder leiding van
  Cyrille van Poucke
 • Blaasmuziek
  met Passie
 • Topklasse blaasmuziek
  uit Rheden

 

Jan de Rhoter - klarinet, fluit

Jan de Rhoter is geboren op 24 oktober 1954 te Rhenen. Jan de Rhoter studeerde klarinet (hoofdvak) aan het Utrechts Conservatorium waar hij de diploma’s Docerend- en Uitvoerend Musicus met succes behaalde.

Jan is actief musicus bij het blaasorkest “Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikanten’.

Al tijdens zijn studietijd was hij kapelmeester van het blaasorkest “De Grebbemuzikanten” en dirigent van het kerkkoor “Rhenus Cantat“, beide uit Rhenen. Tot aan zijn functioneel leeftijd ontslag was hij als (bas)klarinettist, projectzanger en slagwerker bij buitendiensten verbonden aan de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Hij vormde toentertijd, samen met Paul Dzon, Fons Klesman en Ben van den Waarsenburg, het voormalige klarinetkwartet “En Garde“.

Hij was als kapelmeester aangesteld van het toenmalige Egerländerorkest van de Rijks Politie Kapel.

Als klarinetdocent heeft hij jarenlang leerlingen les gegeven.

 

Jan de Rhoter - Klarinette, Flöte 

Jan de Rhoter wurde am 24. Oktober 1954 in Rhenen (Niederlande) geboren. Jan de Rhoter studierte Klarinette (Hauptfach) am Konservatorium in Utrecht, wo er erfolgreich den Abschluss als Dozent und Ausführender Musiker erlangte.

Jan ist aktiver Musiker im Blasorchester "Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikanten".

Bereits während seines Studiums war er Kapellmeister des Blasorchesters "De Grebbe Muzikanten" und Dirigent des Kirchenchores "Rhenus Cantat", beide aus Rhenen. Bis zu seiner funktionalen Pensionierung war er als (Bass-) Klarinettist, Projektsänger und Schlagzeuger Mitglied des Marinierskapels der Royal Netherlands Navy.

Zusammen mit Paul Dzon, Fons Klesman und Ben van den Waarsenburg gründete er das ehemalige Klarinettenquartett "En Garde".

Er wurde zum Kapellmeister des damaligen Egerländer Orchesters der Nationalen Polizeikapelle ernannt.

Als Klarinettenlehrer unterrichtete er jahrelang Schüler.

 

Tagged Under
Isseltaler Musikanten gebruiken cookies om uw gebruik van onze website te optimaliseren.